Prace porządkowe na terenie nieruchomości

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Rewolucji 1905 roku 68/70 w Łodzi poszukuje firmy świadczącej usługi całorocznego utrzymania porządku na terenie ww. nieruchomości.

Na terenie nieruchomości oczekujemy 3 pracowników w godzinach 7-15. Zakres usług znajduje się poniżej. Oferty należy składać do 09 listopada 2018 roku na adres: m.sawicki@gestor.com.pllub osobiście w biurze firmy: GESTOR, ul. Jaracza 52, 90-249 Łódź

ZAKRES USŁUG SPRZĄTAJĄCYCH DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ REWOLUCJI 1905 R. 68/70 W ŁODZI

CZĘSTOTLIWOŚĆ

Sprzątanie powierzchni podłóg oraz schodów na klatkach schodowych w częściach wspólnych wewnątrz budynku.

Codziennie (pn, wt, śr, cz, pt)

Zamiatanie powierzchni podłóg oraz schodów na klatkach schodowych w częściach wspólnych wewnątrz budynku.

Codziennie (pn, wt, śr, cz, pt)

Mycie drzwi wejściowych

Codziennie (pn, wt, śr, cz, pt)

Mycie powierzchni podłóg oraz schodów na klatkach schodowych w częściach wspólnych wewnątrz budynku przy użyciu wysokiej jakości profesjonalnych środków czyszczących.

Trzy razy w tygodniu (pn, śr, pt)

Mycie balustrad, poręczy oraz uchwytów w częściach wspólnych wewnątrz budynku przy użyciu wysokiej jakości profesjonalnych środków czyszczących.

Miesięcznie (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII)

Mycie okien, ram okiennych oraz parapetów i kaloryferów w częściach wspólnych wewnątrz budynku przy użyciu wysokiej jakości profesjonalnych środków czyszczących.

Półrocznie (V, XII)

Mycie gablot, skrzynek pocztowych oraz drzwi do pomieszczeń wspólnych wewnątrz budynku przy użyciu wysokiej jakości profesjonalnych środków czyszczących.

Raz w tygodniu

Sprzątanie i zamiatanie podłóg wind, mycie podłóg, ścian, manipulatorów oraz drzwi i oświetlenia wind codziennie (pn, wt, śr, cz, pt), usuwanie zanieczyszczeń z szyn drzwiowych - wg potrzeb.

Dezynfekcja podłóg oraz schodów na klatkach schodowych, podłóg i manipulatorów w windach, poręczy oraz klamek i uchwytów w drzwiach do pomieszczeń wspólnych.

Miesięcznie (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII)

Mycie opraw oświetleniowych w częściach wspólnych wewnątrz budynku przy użyciu wysokiej jakości profesjonalnych środków czyszczących.

Kwartalnie (III, VI, IX, XII)

Wymiana 11 szt. profesjonalnych mat wejściowych (wycieraczek) raz na dwa tygodnie, a w okresie jesienno-zimowym raz na tydzień. Maty są każdorazowo prane i dezynfekowane w pralni.

Sprzątanie oraz zamiatanie powierzchni chodników, alejek, dojść do klatek, wyjść, wjazdów, parkingów, oraz miejsc postojowych w częściach wspólnych nieruchomości oraz chodnika przed nieruchomością

Codziennie (pn, wt, śr, cz, pt)

Sprzątanie trawników, zieleńców, terenów zielonych w częściach wspólnych nieruchomości. Wygrabianie liści w okresie jesiennym.

Codziennie (pn, wt, śr, cz, pt)

Koszenie trawników oraz terenów zielonych w częściach wspólnych nieruchomości w okresie wegetacji roślin przy użyciu profesjonalnego sprzętu według potrzeb (nie rzadziej niż raz na trzy tygodnie).

Podlewanie trawników oraz terenów zielonych w częściach wspólnych nieruchomości w okresie wegetacji roślin przy użyciu profesjonalnego sprzętu według potrzeb.

Wywóz skoszonej trawy oraz liści w okresie jesiennym.

Zawsze

Sprzątanie hal garażowych.

Dwa razy w tygodniu (wt, cz)

Mycie mechaniczne hali garażowej przy użyciu szorowarki oraz profesjonalnych środków czyszczących. (Nie dotyczy usuwania plam olejowych / wycieków - osobne zlecenie).

Kwartalnie (III, VI, IX, XII)

Wywieszanie flag na budynku podczas świąt państwowych.

Wywieszanie właściwych flag podczas świąt i obchodów religijnych tylko na wyraźne wskazanie Administratora i/lub Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej.

Wymiana wypalonych lub uszkodzonych punktów świetlnych w częściach wspólnych budynku oraz w hali garażowej (Zakup punktów świetlnych - refakturowanie zakupu).

Na bieżąco

Odśnieżanie i zabezpieczanie chodników przed oblodzeniem.

Codziennie (pn, wt, śr, cz, pt)

Odśnieżanie i zabezpieczanie chodników przed oblodzeniem - opady intensywne.

Weekend (sob,n)

Odśnieżanie dróg osiedlowych (przejezdność).

Codziennie (pn, wt, śr, cz, pt)

Usuwanie śniegu, lodu, błota  z chodników (w tym również chodnik od ulicy), a także dojść i wejść do klatek schodowych wraz ze schodami, wjazdów do garaży oraz ciągów komunikacyjnych na terenie posesji (w tym miejsc parkingowych) – codziennie lub wg potrzeb. Śnieg, który spadnie w godzinach nocnych zostanie usunięty do godziny 7:00. Istnieje konieczność ręcznego usuwania pozostałości po mechanicznym usuwaniu śniegu z ciągów komunikacyjnych oraz miejsc parkingowych.

 

W przypadku opadów śniegu lub oblodzenia praca powinna być wykonywana systematycznie na bieżąco, aż do osiągnięcia stanu zapewniającego bezpieczeństwo poruszających się ludzi.

 

W sytuacji obfitych opadów śniegu (pow. 20 cm.) wywóz śniegu poza teren posesji – koszt wywozu po akceptacji zarządu i administratora ponosi wspólnota;

 

 

W przypadku wystąpienia gołoledzi wymagane jest posypywanie piaskiem w celu likwidacji oblodzenia powierzchni

 

Nadzór nad właściwym wywozem nieczystości stałych oraz utrzymywanie czystości i porządku w pergoli śmietnikowej

Codziennie (pn, wt, śr, cz, pt)

Powiadamianie administratora lub zarządu o zauważonych usterkach i awariach.

 

Zawsze