Remont balkonów i elewacji budynku

Wspólnota Mieszkaniowa Koszykowa 79a w Warszawie poszukuje wykonawcy remontu balkonów oraz elewacji budynku.

Wspólnota Mieszkaniowa Koszykowa 79a w Warszawie poszukuje wykonawcy remontu balkonów oraz elewacji budynku.

Zainteresowane firmy złożeniem oferty otrzymają projekt oraz przedmiar robót.
Termin wykonania I półrocze 2019 r. termin składania ofert 15.03.2019 r.
 

Zapytania oraz składanie ofert tylko w formie elektronicznej na adres p.michalowski@gestor.com.pl, tytuł: Koszykowa 79a remont elewacji