Remont elewacji budynku.

Wspólnota Mieszkaniowa Asnyka 2 zleci remont elewacji.

1.      Termin składania ofert: 15 listopada 2019 r., godz. 15.00.
2.      Termin wykonania zamówienia: do końca września 2020 r.
3.      Składanie ofert: poprzez mail: p.iniewski@gestor.com.pl  lub po uzgodnieniu telefonicznym z Pawłem Iniewskim, tel. 505 708 901.

        Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 1. remont elewacji z cegły cementowej oraz okładziny z płytek:
 2. remont cokołu z lastryko
 3. remont ścian zewnętrznych tynkowanych loggii od strony elewacji E-1 (Asnyka)
 4. remont ścian zewnętrznych w poziomie poddasza:
 5. remont płyt loggii od strony elewacji E-1 (Asnyka)
 6. remont płyt balkonowych od strony elewacji E-2:
 7. remont balustrad loggii od strony elewacji E-1 oraz balkonów od strony elewacji E-2:
 8. oczyszczenie balustrad balkonowych oraz loggii, dwukrotne malowanie farbą poliuretanową w kolorze grafitowym,
 9. wykonanie przekładki dylatacyjnej w pochwycie balustrad, umożliwiającej ruchy termiczne;
 10. wymiana obróbek blacharskich na nowe z blachy tytanowo-cynkowej o gr. 0,7 mm:
 11. rozbiórka i montaż nowych obróbek blacharskich podokienników, gzymsów, wykuszy;
 12. demontaż rur spustowych na czas robót remontowych, po wykonaniu remontu elewacji ponowny montaż;
 13. wymiana stolarki okiennej w zakresie obejmującym okna poddasza zgodnie z zestawieniem zamieszczonych w części rysunkowej;
 14. demontaż kratek wentylacyjnych, po wykonaniu prac elewacyjnych montaż nowych kratek żeliwnych;
 15. oczyszczenie i dwukrotne malowanie rur żeliwnych;
 16. demontaż krat okiennych na czas trwania prac remontowych, oczyszczenie oraz dwukrotne malowanie, po wykonaniu remontu elewacji ponowny montaż krat.

RUSZTOWANIA.