Remont i ocieplenie budynku

Wspólnota Mieszkaniowa budynku wielorodzinnego przy ul. Angorskiej 8 poszukuje wykonawcy do przeprowadzenia remontu i ocieplenia budynku.

Remont i ocieplenie budynku przy ul. Angorskiej 8 w Warszawie

Wspólnota Mieszkaniowa Angorska 8 poszukuje Wykonawcy na wykonanie prac związanych z remontem i ociepleniem budynku mieszkalnego przy ul. Angorskiej 8 w Warszawie.

Zapraszamy do składania ofert.

Wymagania:

- Uprawnienia do wymienionych prac

- Czas realizacji wykonania robót

- Referencje prac w podobnych nieruchomościach

Załącznik:

- Przedmiar robót

Termin składania ofert:

Oferty należy składać w terminie do 14 września 2018 r., w siedzibie administratora: Gestor Sp. z o.o., al. Jana Pawła II nr 80 lub pocztą elektroniczną na adres: t.szalowski@gestor.com.pl

Informacji dodatkowych udziela Tomasz Szałowski, tel. 508 683 864

Galeria