Wykonawca remontu elewacji

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Koszykowej 79 a w Warszawie poszukuje wykonawcy remontu elewacji.

 

Remont elewacji będzie skłądał się z następujących etapów:

Etap I – renowacja elewacji z cegły klinkierowej:

 • zabezpieczenie rusztowania oraz przestrzeni pod rusztowaniem folią osłonową,
 • montaż rusztowań,
 • zabezpieczenie otworów okiennych folią,
 • rozbiórka obróbek blacharskich,

– remont elewacji z cegły klinkierowej (cokół, wejścia do klatek schodowych, murki przy balkonach w poziomie parteru, prześwit wraz z cofniętym wywinięciem elewacji w rejonie prześwitu):

 • odbicie wszystkich wtórnych uzupełnień tynkami cem.-wap. oraz wtórnych okładzin,
 • oczyszczenie okładziny metodą hydrościerania niskociśnieniowego,
 • wymiana uszkodzonych cegieł klinkierowych na nowe odtworzeniowo,
 • przemurowanie wtórnych uzupełnień cegłą klinkierową dobraną kolorystycznie do oczyszczonej cegły istniejącej,
 • przemurowanie uszkodzonych fragmentów murków przy balkonach w poziomie parteru z wykorzystaniem cegły istniejącej, wymiana uszkodzonych cegieł na nowe odtworzeniowo,
 • wykonanie fugowania nowych cegieł oraz uzupełnienie ubytków fug materiałem do uzupełniana fug np. Histolith Trass – Porenputz
 • pokrycie całej powierzchni farbą lazurującą np. Histolith Antik Lasur;

– Remont zadaszenia nad wejściem do klatek schodowych: 

 • rozbiórka obróbki blacharskiej,
 • rozbiórka pokrycia z papy,
 • oczyszczenie i wyrównanie podłoża wraz z wykonaniem nowej warstwy spadkowej,
 • wykonanie nowego pokrycia z dwóch warstw papy,
 • montaż nowej obróbki blacharskiej,
 • od spodu: odbicie słabych tynków, uzupełnienie ubytków tynku, dwukrotne malowanie farbą silikonową w kolorze białym,

– Uzupełnienie ubytków schodów betonowych przy ba;konach w poziomie parteru od strony podwórza.

etap Ii: remont bramy:

 • demontaż istniejącej bramy,
 • oczyszczenie bramy stalowej,
 • wymiana skorodowanych elementów na nowe odtworzeniowo,
 • dwukrotne malowanie farbą antykorozyjną poliuretanową na kolor grafitowy,
 • po wykonaniu remontu elewacji ponowny montaż bramy,

etap iii: montaż nowych obróbek blacharskich podokienników z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 0,55 mm.

etap iV: wymiana kratek wentylacyjnych na nowe żeliwne.

etap V: demontaż rusztowań oraz uprzątnięcie przyległego terenu.
 

Szczegółowy kosztorys oraz projekt  można otrzymać w formie elektronicznej  p.michalowski@gestor.com.pl


Termin składania ofert upływa 07.05.2019
Oferty przyjmowane są tylko w formie elektronicznej .
Do oferty należy dołączyć NIP , REGON, POLISĘ UBEZPIECZENIOWĄ, REFERENCJE.
Termin realizacji: od 01 czerwca 2019 r.
Osoba do kontaktów: Paweł Michałowski email p.michalowski@gestor.com.pl  tel. 22 637 31 12 do 14 wew. 123