Obowiązek informacyjny dla osób odwiedzających stronę internetową 

Administratorem Danych Osobowych jest:  

Gestor Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy  ul. Rewolucji 1905 r. 49A, 90-215 Łódź. 

Dane osobowe przetwarzane są w celu: 

 
 1. przesłania ofert marketingowych na podstawie zgody  w oparciu o art. 6 ust. 1(a) RODO*, 
 2. właściwego wyświetlania strony www oraz prowadzenia statystyk w oparciu o dane zbierane w plikach cookies zgodnie z preferencjami Państwa przeglądarki lub wybranymi ustawieniami na naszej stronie na podstawie art. 6 ust 1 (a) RODO*, 
 3. obsługi zapytań, skarg i zażaleń składanych za pośrednictwem formularza internetowego zgodnie z art. 6 ust 1 (f) RODO*. 
 

Administrator zgodnie z wyżej wymienionymi celami będzie zbierać takie dane osobowe jak:  

 
 1. imię i nazwisko, 
 2. adres e-mail, 
 3. numer telefonu, 
 4. adres kontaktowy /adres zamieszkania, 
 5. numer IP i lokalizacje z nim związaną, 
 6. informacje o stronie z której użytkownik wszedł na naszą stronę, 
 7. informacje o zachowaniu na stronie www w tym o czasie spędzonym na tej stronie, o odwiedzanych zakładkach, wybieranych linkach itp., 
 8. inne dane osobowe dobrowolnie ujawnione w formularzu kontaktowym przesłanym do Administratora.  
 

W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z: 

Przemysławem Olszewskim - Inspektorem Ochrony Danych z którym można skontaktować się za pośrednictwem e-maila:  odo@gestor.com.pl  

Odbiorcami danych osobowych będą: 

 
 1. podmioty działające na podstawie umowy powierzenia, świadczące usługi hostingowe w tym w zakresie poczty elektronicznej, 
 2. podmioty świadczące usługi doradcze w zakresie przepisów prawa, 
 3. podmioty świadczące usługi statystyczne i analityczne w zakresie aktywności Państwa na naszej stronie www, 
 4. nasi kontrahenci, w przypadku gdy skargi będą pośrednio lub bezpośrednio ich dotyczyć.  
 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane wynosi: 

 
 1. w celach związanym z przesłaną ofertą marketingową. np. w celu potwierdzenia otrzymania oferty, odpowiedzi na dodatkowe pytania, zaprezentowania szczegółowych zasad ewentualnej współpracy, przez czas obowiązywania zgody 
 2. w przypadku skarg i zażaleń dane będą przetwarzane przez 5 lat od zakończenia postępowania wyjaśniającego, 
 3. w pozostałych przypadkach w szczególności w  zakresie pytań kierowanych do Administratora za pośrednictwem kanałów elektronicznych dane będą przetwarzana w celach archiwalnych w kopiach bezpieczeństwa do czasu ich trwałego usunięcia.  
 

Podanie Państwa danych osobowych jest: 

Dobrowolne. 

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody  

każdy może w dowolnym momencie odwołać swoje oświadczanie w tym również wyczyścić zapisane pliki cookies na swoim komputerze bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

W przypadku przetwarzania danych ze względu na prawnie uzasadniony interes Administratora  

Każdy zgodnie z art. 21 ust 1 może po wykazaniu swojej szczególnej sytuacji złożyć wniosek o usuniecie swoich danych osobowych.    

Nie podanie danych lub odwołanie zgody będzie wiązało się z: 

brakiem możliwości przedstawienia oferty marketingowej lub z niezwłocznym usunięciem wszelkich danych osobowych i niemożnością udzielenia odpowiedzi na zadane pytania. 

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy: 

Mając na uwadze to, że spółka Google posiada serwery na całym świecie oraz podlega pod prawo USA, informujemy, że w przypadkach stosowania przez Administratora narzędzia analitycznego- Google Analytics, dane osobowe mogą być przesyłane do podmiotu dziejącego w kraju, który nie zapewnia odpowiednich gwarancji w zakresie ochrony danych osobowych. W szczególności prawo USA daje możliwość przeglądania zgromadzonych na serwerach Google danych osobowych przez władze państwowe i federalne działające w USA bez poinformowania konkretnej osoby  o tym fakcie oraz bez możliwości nadzoru nad tymi działaniami zgodnego z RODO. W związku z tym zebranie tych danych odbywa się na podstawie art. 49 ust 1 – Państwa wyraźnej zgody poprzez akceptację plików cookies. 

Ponadto informujemy o prawie do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa danych, o prawie ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych i prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Administrator Danych nie będzie w sposób zautomatyzowany podejmował decyzji, w tym nie będą Państwo profilowani z wyjątkiem prowadzenia analiz odwiedzin na stronie www. 

*RODO oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).